Ātēp nyēpō piipō Markweeta

Kisowuunēē piipō Markweeta atēpoosyēkwaak choochēē  ku mpō:

Pērēētuu nyoo pāypāychinii piipō Marakwet ātēpēēng'waang' pō kēny