Kooneetiisyō

Kiichaan  pāypāyō kēēng'uutwook kiitapuus kiikitoorētēēch Iriin kiikēēsira nkōō kuutiinyoon

Wōloo /kisirtooy ng'aleek

kitapuus choo mēēngēēchēēn

Piicheen choo ng'uloong'ulēy