Contact

Imuukēy iyookwēēch ng'ālyoon ipāyiisyēērēē wōli /kinyōōrchinii ng'al nkōō kuupoorō yi. Māmakaat imwōōrwēēch kaarineeng'uung' nta ikōōnēēch wōli inyōōrchinii ng'aleekuuk, tōkōl kipaat nee mārēy teepa ng'ālyoon akiimārēy /kēēmwooruun.