Kiitapuus choo /kuunēētiisyēērēē

Kiitapuus choo /kiikeewal

Nēē mii yēēnyi inyōōruuy kiitapuus choo /kiikeewal /akeepāyiisyēērēē nkōō Kaaniiseen nkōō tuuyootin choo ng'uloong'ulēy. Kiitapuunēchoochēē ku:

Paaypol Ārāruut nyoo rēēl

kiitapu nyoo kuunēētēē keey

Sineema nyēpō Yēēsu